Любимец - храни за домашни любимци

За 23 години от своето основаване, персоналът на "Фуражни храни" ООД отдават своя талант и усилия за постигане на една главна цел: Производство на качествени продукти и услуги.

Техния професионализъм и лоялност към фирмата правят възможно тя да се утвърди като главен производител на екструдирани сухи храни за домашни любимци и фуражи за риби в България. Постигнатата водеща позиция на "Фуражни храни" ООД са в резултат на най-важното - изключителната способност на работещите във фирмата.