За нас

Фирма “Фуражни храни” ООД е основана през 1993 г. в град Ловеч и е специализирана в производството на храни за домашни любимци и риби. Във фирмата работят високо квалифицирани, млади и амбициозни специалисти и работници.

Основни принципи на фирма “Фуражни храни” ООД са коректността, точността, взаимното уважение и лоялност към клиенти и доставчици. Доказателство за това е популярността на нашите търговски марки "Любимец", "Хит", "Чоки", "Джой", "Киара", "Анимания".
Силните страни в дейността на фирмата днес е широко разгърнатата структура на вътрешната търговия, чрез директна доставка до крайните клиенти – ветеринарни клиники, специализирани зоомагазини, супермаркети, и дългосрочната стратегия за изграждане и организиране на търговски складове в страната.

Фирмата непрекъснато разширява своя пазарен дял и заема ключови позиции както на вътрешния пазар така и на пазарите в региона. Годишно обемът на продукцията нараства с 17 %.

В следствие на реализиран проект “Фуражни храни” ООД ,разполага с високотехнологична база. В експлоатация са две технологични линии за производство на сухи екструдирани храни за домашни любимци, енергийно стопанство, инструментален цех. В процес на проектиране е завод за производство на храни за риби.

Изследователската и внедрителската дейност на “Фуражни храни” ООД е подчинена на главната цел на компанията, за създаването на качествени продукти, отговарящи на световните стандарти. Екип от висококвалифицирани специалисти разработва всеки отделен продукт на базата на съвременните научни постижения в областта на индустрията за домашни любимци и риба, и съобразно адекватното технологично оборудване.

Зад всяка рецептура се крие специална формула, включваща прецизно подбрани съставки включително и такива, доставени от реномирани световни фирми. Процесът на готовия продукт се финализира със задължителното тестване в собствена лаборатория и от акредитирани външни лаборатории, чрез строг контрол на качеството на специфичните характеристики на продукта. “Фуражни храни” ООД, гр.Ловеч е водеща българска компания с 25 годишен опит в производството на храни за домашни любимци кучета,котки и риба.