Сертификати

СЕРТИФИЦИРАНЕ по ISO 9001-2008 и ISO 22000:2005

Интегрираната системата за Управление на Качеството и безопасността на произведените продукти беше официално приета през 2008 г. и сертифицирана от SGS.

Отдел Контрол на Качеството постоянно подържа и прилага основните изисквания на стардартите EN ISO 9001:2008 и EN ISO 22000:2005 във всички етапи на производство, съхранение и реализация на продуктите.