За контакт

Фуражни Храни ООД
България
Ловеч 5500
ул. Освобождение 25
За кореспонденция:
Ловеч 5500
Пощенски клон 2
Пощенска кутия 115

Телефони
Телефон: 068/ 604 255
Факс: 068/ 604 257

e-mail& office@ljubimetz.com

Карта