януари февруари март април май юни юли август септември октомври ноември декември
януари февруари март април май юни юли август септември октомври ноември декември
януари февруари март април май юни юли август септември октомври ноември декември

НОВИНИ

Ресертифициране по ISO 9001-2008 и ISO 22000-2005

06 април 2012

От 05 април до 06 април 2012 се проведе ресертификационен одит от SGS. Не са констатирани несъотвествия и по двата стандарта. Издадени са сертификати CH09/1047 от 11 май 2012 г. и CH09/0998 от 11 май 2012 г. със срок на валидност до 10 май 2015 г.

Назад>