Политика по качество и безопасност

Успехът на фирмата зависи от способността ни да работим качествено, да произвеждаме безопасни продукти, да инвестираме в хората и да удовлетворяваме изискванията на нашите клиенти.

Мисията на фирмата ни е:

Да произвеждаме качествени продукти, отговарящи на очакваните на клиентите.

Непрекъснато да надграждаме фирмата ни, чрез модернизация в технологичен и технически аспект.

Да разширим позициите ни на пазара, чрез адекватна маркетинговата и рекламната дейност.

Да поддържаме взаимно изгодно сътрудничество с нашите доставчици.

Да планираме дейността ни и непрекъснато да подобряваме организацията си на работа.

Да инвестираме в нашите служители, чрез поддържане на тяхната висока квалификация, създаване на фирмена култура и обучения.

Нашият ангажимент за повишаване безопасността при разработка, производство и продажба на екструдирани храни за домашни любимци и риби се гарантира чрез:

Задълбочен анализ на всички потенциални опасности – управление на риска

Осигуряване на необходимите хигиенни условия и превантивни мерки за контрол

Строго спазване на приложимите за нашето производство законови и нормативни изисквания

Внедряването, поддържането и усъвършенстването на ефективна интегрирана система за управление на качеството и безопасност (СУКБ), съгласно ISO 9001 и изискванията на ISO 22000 е основен елемент за реализиране на тази политика и цели:

Гарантирано производство на безопасни храни

• Повишаване доверието на клиентите и разширяване присъствието ни на пазара;

Непрекъснато подобрение във всички области на нашата дейност

Всички наши служители са отговорни за спазване на всички хигиенни изисквания при производството и за спазване на всички изисквания описани в СУКБ, както и за навременното отстраняване на всеки открит проблем. 

 

УПРАВИТЕЛ

Павлен Панов

гр. Ловеч

01.06.2019