Производствена база

ПРОИЗВОДСТВЕНА и СКЛАДОВА БАЗА

Производствените линии за екструдирани храни са една с капацитет 2 тона/час и втора с капацитет 5 тона/час. Екструдерите, който използва ФУРАЖНИ ХРАНИ е двойно шнекови, позволяващи да се произвеждат високо-стойностни продукти. Предприятието разполага със складове за суровини и готова продукция с обща вместимост 3000 тона.

Почистването, правилното съхранение и подходящата обработка на суровините са гаранция за производство на качествени крайни продукти.